Katarzyna Bełdowska

prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych i bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii prawnej, obecnie pracownik administracji rządowej.

Elżbieta Cierlica

ekspert zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, redaktor naczelna miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych”.

Anna Dynek

radca prawny,  specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, dyrektor zarządzający w Kancelarii Prawnej Tomasz Siedlecki Radca Prawny, wieloletni trener zamówień publicznych, autor wielu publikacji naukowych.

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Trener, wykładowca, autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych.

Małgorzata Gołyńska

prawnik, specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją projektów IT i inwestycji. Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wielomilionowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy na realizację pierwszego projektu w formule PPP w administracji rządowej, jak również pierwszej w Polsce umowy koncesji na usługi płatnicze. Obecnie urzędnik mianowany w administracji rządowej, autor artykułów z dziedziny zamówień publicznych.

Grzegorz Mazurek

posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym. Były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007–2009), a także arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004–2007), prowadzi kancelarię prawną, służąc profesjonalnym doradztwem.

Józef Edmund Nowicki

właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z dziedziny stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu UE.

Grzegorz Pyliński

prawnik, specjalista do spraw zamówień publicznych, wykładowca, autor publikacji na temat zamówień publicznych, pracownik administracji państwowej.

Konrad Różowicz

prawnik współpracujący z Kancelarią radcy prawnego Mirosława Różowicza w Poznaniu, twórca bloga dotyczącego systemu zamówień publicznych, http://blog-zamowienia-publiczne.blogspot.com, autor licznych artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prelegent na konferencjach, doradca oraz szkoleniowiec.

Tomasz Siedlecki

radca prawny, prowadzi kancelarię specjalizują się w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na podstawie prawa zamówień publicznych, współautor komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykładowca, autor wielu publikacji naukowych. Przez kilka lat pełnił funkcję eksperta Business Centre Club, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

Arkadiusz Szyszkowski

prawnik, b. pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.