Nowe Prawo zamówień publicznych

Kompleksowa publikacja dla zamawiających i wykonawców, która dotyczy wszystkich aspektów zamówień publicznych

kup teraz

Przygotowane z myślą o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie i poprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz wykonawcach ubiegających się o przetargi.

„Nowe Prawo zamówień publicznych”  to zestaw narzędzi niezbędnych do prawidłowego poprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz przygotowania oferty.

Przejrzyste interpretacje nowelizacji i jasne analizy wyroków –  które pozwolą na bieżąco śledzić wszelkie zmiany przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych.

Kompletny edytowalny zestaw wzorcowych procedur i dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne – udostępniony na portalu

Tematy poruszane
w publikacji

Poradnik dotyczy wszystkich aspektów zakupów, od opisu przedmiotu zamówienia, przez ocenę oferty i podpisanie umowy. Podzielony jest na główne działy

 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Tryby udzielania zamówienia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Ocena oferty, jej odrzucenie i wykluczenie wykonawcy
 • Umowy i klauzule
 • Procedury podprogowe
Zobacz cały spis treści

Pobierz i przekonaj się sam

Jak w komfortowy sposób można poprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne  oraz  przygotować zwycięską ofertę, korzystając z wytycznych czołowych ekspertów, które gwarantują bezbłędne opracowanie dokumentacji.

Elektroniczne skladanie
ofert

Grzegorz Mazurek

Pobierz

Pozostałe wymogi formalne SIWZ - uzupełnienie art. 36 Pzp

Małgorzata Filipek

Pobierz

3 powody, dla których warto kupić Nowe Prawo zamówień publicznych:

1

Otrzymają Państwo dostęp do przejrzystych interpretacji znowelizowanych przepisów i jasnych analiz wyroków – w formie prostego instruktażu wyjaśniamy krok po kroku, jak wypełniać dokumentację postępowania o zamówienie publiczne: SIWZ, opisy przedmiotu zamówienia, JEDZ, regulaminy, umowy itd.

2

Będą Państwo zawsze na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, wyrokami, interpretacjami i aktami wykonawczymi – nie umknie Państwu żadna zmiana mająca wpływ na tok postępowania.

3

Zyskają Państwo pełen komfort – tylko nasza publikacja gwarantuje dostęp do tak szerokiego pakietu narzędzi – wzorcowej dokumentacji, interpretacji przepisów, analiz wyroków, opinii ekspertów.

ZESPÓŁ AUTORSKI

Nad jakością merytoryczną publikacji czuwa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, które objęło go patronatem. Piszą dla nas największe kancelarie prawne, autorzy komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych, cenieni konsultanci z dziedziny zamówień publicznych.

W poprzedniej aktualizacji

 • wskazówki, jak wdrożyć w zamówieniach publicznych postanowienia Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
 • wytyczne w sprawie dopuszczalności skanu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce,
 • porady, jakie postanowienia zawrzeć w umowie, by stanowiła gwarant finansowego bezpieczeństwa,
 • omówienie naruszeń przepisów o odrzuceniu ofert,
 • wytyczne nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • zamówienia publiczne do 30 000 euro – aktualnie i w nowej ustawie Pzp

W kolejnej aktualizacji

 • wysyłanie i przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem Platformy Elektronicznego Fakturowania,
 • wytyczne, jak wywiązać się z nowych obowiązków nałożonych Rozporządzeniem w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych,
 • składanie, badanie, ocena i wybór oferty według nowego Prawa zamówień publicznych,
 • wytyczne Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • kryterium kosztu przy składaniu ofert dodatkowych,
 • umowa jako gwarant bezpieczeństwa finansowego,
 • termin ważności oraz forma oświadczeń i dokumentów wykonawców zagranicznych.

Atrakcyjna i zróżnicowana forma materiałów

[ Opracowanie papierowe ]

 • publikację podzielono na 10 działów tak, by mogli Państwo z łatwością odnaleźć odpowiedzi na codzienne problemy i rozwiać swoje wszystkie wątpliwości związane z prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne i przygotowaniem oferty na nowych zasadach. Dzięki innowacyjnemu połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznymi narzędziami nie umknie Państwu żadna zmiana mająca wpływ na tok postępowania, co pozwoli uniknąć poważnych zarzutów o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

[ Portal ]

integralną częścią publikacji jest serwis internetowy zawierający całą dokumentację związaną z realizacją zamówień publicznych. Serwis gwarantuje stały dostęp do ponad 120 dokumentów, w tym m.in.:

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
 • przykładowe umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • schematy aneksów,
 • wzorcowe regulaminy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przykładowe ogłoszenia o zamówienie,
 • opisy przedmiotu zamówienia publicznego,
 • wzorcowe oświadczenia,
 • dokumentację wymaganą w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • wzory odwołań,
 • korespondencję zamawiającego z wykonawcą: wezwania do uzupełnienia dokumen-tacji i złożenia wyjaśnień, informacje o zmianach w umowach itp.